Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) er et fakultet ved Universitetet i Nordland som har ansvaret for forskning, undervisning og formidling innenfor sine fagfelt. Som fakultet bidrar de med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning gjennom utdanning av kandidater fra årsstudier[1] og på bachelor[2] , master[3] og doktorgradnivå.

UndervisningenRediger

Undervisningen ved fakultetet er forskningsbasert. De tilbyr , i tillegg til enkeltkurs og årsstudier, flere bachelorutdanninger og masterutdanninger innen sosialfag, sosiolog, statsvitenskap og organisasjonsfag, historie, journalistikk og nordlige studier.

Fakultetet tilbyr også ph.d (doktorgrad) i sosiologi.

ForskningenRediger

Ved FVS drives det forskning både av tradisjonell art og av tverdisiplinær, tematisk art.

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som går helt tilbake til tidlig 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid.

Interessen for velferdsyrkene, velferdsstatens brukere og politikk og offentlig forvaltning har stått sentralt gjennom hele perioden. Forskningen har også hatt fokus på landsdelenes næringsstruktur blant annet som en del av feltet nord-norsk historie. Journalistisk praksis er også ett av fakultetets viktige forskningsområder. Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning.

En stor del av forskningsaktiviteten ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper. I tillegg til ansatte fra fakultetet rommer flere av forskningsgruppene ansatte ved Nordlandsforskning. En rekke enkeltforskere og forskergrupper ved fakultetet har etablert samarbeid med miljøer ved andre læresteder og forskningsinstitusjoner i Norge og i andre land.

Forskjellige forskningsgrupper:

 • Forskningsgruppe for miljø, ressursforvaltning og klima
 • Forskningsgruppe for sosialt arbeid
 • Forskningsgruppe for styring, organisering og ledelse
 • Forskningsgruppe for velferdstjenesteforskning
 • Forskningsgruppe for historie
 • Forskningsgruppe forjournalistikk
 • Forskningsgruppe for kjønn, etnisitet og likestilling
 • Forskningsgruppe for nordområdestudier
 • Forskningsgruppe – Unge i risiko
 • Forskningsgruppe for statsvitenskap

ÅrsstudierRediger

 • Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
 • Årsstudium i nordlige studier
 • Årsstudium i historie
 • Årsstudium i sosiologi
 • Årsstudium i statsvitenskap
 • Årsstudium i internasjonale relasjoner
 • Norwegian Language and Society
 • Årsstudium i offentlig rett

BachelorstudierRediger

 • Bachelor i barnevern
 • Bachelor i historie
 • Bachelor i journalistikk
 • Bachelor i nordområdestudier
 • Bachelor i lederskap
 • Bachelor i Human Resources Management/personalledelse
 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Bachelor i sosiologi
 • Bachelor i statsvitenskap

MasterstudierRediger

 • Master i personalledelse
 • Master i statsvitenskap
 • Master i rehabilitering
 • Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse
 • Master i sosialt arbeid
 • Master i sosiologi
 • Master i journalistikk
 • Lektorutdanning i samfunnsfag
 • Master in Social Science

Etter- og videreutdanningRediger

FSV har et bredt faglig spekter. Det tilbys en rekke etter- og videreutdanningsskurs for kunnskapssøkende personer. Ved behov kan FSV tilpasse utdanningstilbud etter ønske fra personens bedrift/organisasjon.

Videreutdanninger - Videreutdanning i barnevern (masternivå) - Nettjournalistikk (bachelornivå) - Videreutdanning i miljøterapi (bachelor- / masternivå) - Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (masternivå) - Social Work Theories (masternivå)

Enkeltemner og kurs – Globalisering og internasjonal politikk – Utdanning i yrkesfaglig veiledning – Epidemienes verdenshistorie – Latin-Amerikas historie

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Årsstudium ved UiN». Arkivert fra originalen 29. oktober 2013. 
 2. ^ «Bachelorstudium ved UiN». Arkivert fra originalen 30. oktober 2013. 
 3. ^ «Masterstudium ved UiN». Arkivert fra originalen 29. oktober 2013. 

Eksterne lenkerRediger