Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), tidligere Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), er teknologifakultetet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og holder til i TF-kvartalet lengst øst på campus. Fakultetet har omkring 130 fast ansatte og har rundt 1100 studenter (2017). REALTEK utdanner lektorer i realfag, ingeniører og sivilingeniører, og har ansvaret for om lag 20 undervisnings- og forskningslaboratorier, mekanisk verksted, fiskefjøs og NMBUs biometeorologiske målestasjon.

StudierRediger

Fakultet for realfag og teknologi er ansvarlig for den disiplinorienterte teknologiutdannelsen (sivilingeniør) og lærerutdanningen ved NMBU. I tillegg er REALTEK ansvarlig for det grunnleggende emnetilbudet til alle NMBU-studier i fagene fysikk, matematikk og informatikk. REALTEK tilbyr følgende studieprogrammer:

 • Sivilingeniørstudier/5-årig master i teknologi
- Byggeteknikk og arkitektur
- Geomatikk
- Datavitenskap
- Industriell økonomi
- Maskin, prosess- og produktutvikling
- Miljøfysikk og fornybar energi
- Vann- og miljøteknikk (inkl desentrale VA-anlegg og gråvannsrensing)
 • Bachelorstudier/3-årige
- Energi- og miljøfysikk
- Geomatikk
 • Lærerutdanning
- Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (5-årig)
- Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU (1 årig – heltid)
- Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU (2 årig – deltid)
 • Kortere studier
- Frie realfag (1-2 år)
 • Masterstudier (2-årige)
- Data Science

ForskningRediger

Fakultet for realfag og teknologi har om lag 50 ansatte i vitenskapelige stillinger, samt 60 doktorgradsstipendiater og post doc-er (2010) fordelt på følgende forskergrupper:

 • Fornybar energi
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Vann- og miljøteknikk (inkl helse)
 • Beregningsorientert biologi
 • Bildeanalyse og applikasjoner
 • Miljøorientert geomatikk Geofag
 • Kunnskap, undervisning og læring
 • Design og produktutvikling

NæringsutviklingRediger

REALTEK tilbyr produktutvikling og funksjonstesting for næringsliv og industri.

Eksterne lenkerRediger