Fagernes (Lenvik)

Fagernes er et sted og en grunnkrets i Senja kommune i Troms og Finnmark. Fagernes er en del av Aspelund, og grunnkretsen omfatter i hovedsak hele Aspelundområdet, fra Botnhågen i vest til Blomlia og Målselvs grense i øst, og til Kistelva og Holmemoen ved Rossfjordvatnet i nord. Grunnkretsen tilhører Delområde Finnsnesområdet. Fagernes grunnkrets dekker et areal på 55,95 km².

Fagernes (Lenvik)
LandNorge Norge

Fagernes (Lenvik)
69°14′46″N 18°10′16″Ø

Tidligere hadde Fagernes egen skole (1.-7. trinn), men etter nedleggelsen i 2011 sokner elevene i området til Finnsnes barneskole eller Rossfjord skole, avhengig av geografisk tilhørighet.

Innbyggere i Fagernes grunnkrets:

2000
2005
2010
2014
643
618
601
587