FMD eller Flooded Member Detection er en metode for å finne gjennomgående sprekker i luftfylte rør under vann. En sender et signal gjennom røret og ut fra responsen kan en avgjøre om røret er vannfylt eller ikke. Det er mest vanlig å bruke metoden på legger og stag til jacketer.

MålingerRediger

Målingene gjøres med undervannfartøyer (engelsk remote operated vehicles - ROV).

Signalet som sendes inn kan enten være røntgen eller ultralyd.[1]

Med bruk av røntgen om bord på fartøyet må normale sikkerhetsregler brukes. Dersom en dykker i nærheten må de utvise varsomhet.

Anvendelse av metodenRediger

Standarden NORSOK N-005 sier at FMD er en metode for redundante luftfylte konstruksjonsdeler.[2] Standarden NORSOK N-006 anbefaler FMD som en tilleggsmetode for lavkonsekvensstag.[3] Metoden forutsetter at sprekken er gjennomgående og åpen slik at vann kan strømme inn i røret. Sprekkutviklingen er da kommet langt, og restlevetiden for utmatting er ofte kort. Dersom røret er kritisk for konstruksjonen er metoden uegnet.

Når en har latt sprekken vokse til den er gjennomgående er den ofte kostbar å reparere. Staget har også fått redusert styrken.[4]

BegrensningerRediger

Metoden er populær fordi den er hurtig å utføre og er relativt billig. Den har likevel en del svakheter som:

 • Om staget er i trykk, kan trykket i staget medføre at sprekkene forblir lukket uten vanninntrengning.[5] [6]
 • Metoden finner ikke utmattingssprekker som ikke er gjennomgående.[7]
 • Marin begroing, avfall og boreslam kan påvirke påliteligheten av observasjonene.[8] [9]
 • Dersom røret er mindre enn halvfylt med vann viser forsøk at en ikke alltid oppdager vannet.[10]
 • For å bruke metoden må en kjenne diameteren og tykkelsen på røret.[11]
 • Selv om en har funnet vann, kjenner en ikke til hvor det lekker. En må i så fall gjøre tilleggsundersøkelser. Vannet kan for også komme fra knutepunktene.[12]

ReferanserRediger

 1. ^ John Sharp: Flooded member detetection, presentasjon Petroleumstilsynet, 2006 - https://www.ptil.no/contentassets/24974571fd8442bea4c21d3679d93a8e/pos-dk07-136-r01---report-on-work-on-ageing-structures.pdf
 2. ^ NORSOK N-005, 2017, punkt D.5.2
 3. ^ NORSOK N-006, 2015, punkt 7.1.
 4. ^ John Sharp: Flooded member detetection, presentasjon Petroleumstilsynet, 2006 - https://www.ptil.no/contentassets/24974571fd8442bea4c21d3679d93a8e/pos-dk07-136-r01---report-on-work-on-ageing-structures.pdf
 5. ^ David Galbraith og John Sharp: PSA workshop – May 25th 2007, side 22.
 6. ^ Arne Kvitrud og Audun Kristoffersen: Tilstanden til hovedbærekonstruksjonene på Kvitebjørn, Petroleumstilsynet, 2018 - https://www.ptil.no/tilsyn/tilsynsrapporter/2018/statoil-kvitebjorn-tilstanden-pa-hovedbarekonstruksjonene/.
 7. ^ David Galbraith og John Sharp, PSA workshop – May 25th 2007, side 36.
 8. ^ Rizzo, P. (2013). NDE/SHM of underwater structures: a review. In Advances in Science and Technology (Vol. 83, side 214). Trans Tech Publications.
 9. ^ John Sharp: Flooded member detetection, presentasjon Petroleumstilsynet, 2006 - https://www.ptil.no/contentassets/24974571fd8442bea4c21d3679d93a8e/pos-dk07-136-r01---report-on-work-on-ageing-structures.pdf
 10. ^ Gerhard Ersdal. "Assessment of existing offshore structures for life extension." Department of Mechanical and Structural Engineering and Material Sciences, University of Stavanger, Norway (2005).
 11. ^ John Sharp: Flooded member detetection, presentasjon Petroleumstilsynet, 2006 - https://www.ptil.no/contentassets/24974571fd8442bea4c21d3679d93a8e/pos-dk07-136-r01---report-on-work-on-ageing-structures.pdf
 12. ^ John Sharp: Flooded member detetection, presentasjon Petroleumstilsynet, 2006 - https://www.ptil.no/contentassets/24974571fd8442bea4c21d3679d93a8e/pos-dk07-136-r01---report-on-work-on-ageing-structures.pdf