F-type-asteroide er en heller sjelden gruppe av karbonholdige asteroider som passer inn i den bredere C-gruppen.

F-typen er stort sett lignende på B-typen, men mangler vannabsorpsjonstrekkene nær 3 μm som hinter til hydrerte mineraler, og er forskjellig i den lavere delen av det ultrafiolette spektrumet, bølgelengder under 0,4 μm.

F-typen og B-typen er ikke forskjellige under kriteriene brukte i SMASS-klassifiseringen, så her er de i samme gruppe under B-typen.