Åpne hovedmenyen
Michelle Obama var USAs førstedame fra 2009 til 2017

Førstedame er et begrep som gjerne brukes om hustruen til statsoverhodet i en republikk. Begrepet stammer fra USA og er mest brukt i engelsktalende land. Det har ikke noe særlig tradisjon i Europa, og brukes sjelden i monarkier, der de kongelige fyller denne rollen. Begrepets innhold er hovedsakelig knyttet til personens rang som landets fremste dame, noe som har betydning for gang og sete og i diplomatiske sammenhenger.