Förvaltare

Förvaltare (OR-8) er en svensk militær grad for spesialoffiserer.

Gradstegn for en svensk forvaltere.

OpprykkRediger

For opprykk til förvaltare kreves det en samlet tjenestetid på minst 16 år samt minst 4 år som fanjunkare og avklaret høyere spesialistoffiserutdanning (HSOU).[1] [2] En förvaltare har samme rang som en kaptein (OF-2).[3]

PlikterRediger

  • En förvaltare hører til gruppen av spesialoffiserer på ferdighetsnivå C (avansert) og D (ekspert).[1]
  • Som funksjonsspesialist fungerer en förvaltare i enheter og høyere stab som stabsmedlemmer/funksjonelle eksperter på ett eller flere områder. Eksempler på stillinger er funksjonelle staboffiserer, utviklingsansvarlige, lærere ved skoler og sentre. Sent i karrieren kan stillinger ved Försvarets materielverk eller ved Högkvarteret være relevante.[1]
  • Som seniorrådgiver fungerer förvaltaren som stedfortreder eller rådgiver til sjefer ovenfor kompaninivået. Stillinger av denne typen er f.eks. bataljonsförvaltare eller sjef eller nestkommanderende for et stabskompani.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d Karriärvägarna för specialistofficerare. Besøkt 17. februar 2020.
  2. ^ "Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering. FFS 2019:7, 2 § 2.
  3. ^ FFS 2019:7, 2 § 8.