Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland

Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, til daglig kalt Fællesrådet er et råd på Grønland som har som oppgave å følge utviklingen på råstoffområdet på Grønland, herunder å gi råd til Grønlands Landsstyre (regjeringen) i søknader om utnyttelse av råstoffer.

Fællesrådet ble etablert i 1979, i forbindelse med etableringen av Grønlands hjemmestyre.

Rådet består av 5 grønlandske og 5 danske medlemmer, samt en formann. Pr 2007 er Kim Andersen (Venstre) formann.