Evenvik er en tidligere selvstendig kommune i Sogn og Fjordane opprettet som Evenvik formannskapsdistrikt i 1837. I 1850 ble Brekke fradelt som egen kommune. Evenvik hadde etter dette 3.944 innbyggere.

I 1858 ble Solund (Utvær, Sulen) fradelt som egen kommune. Den gjenværende delen av Evenvik hadde 3.018 innbyggere.

1. juli 1890 endret Evenvik kommune navn til Gulen kommune.