Euryapsider

Euryapsider er en betegnelse på en fossil gruppe krypdyr der hodeskallen hadde en enkel åpning i skalletaket, høyt opp på hver side av hodet. Åpningen lå under issebeinet og over postorbitalknoklen og tinningbeinet (squamosum). Uttrykket ble lansert av paleontologen Alfred Romer, som et ledd i hans klassifisering av krypdyr i fire underklasser:

  • Anapsider (ingen åpning i skalletaket bak øyet)
  • Euryapsider (én åpning i skalletaket bak øyet på hver side, høyt oppe)
  • Diapsider (to åpninger i skalletaket bak øyet på hver side)
  • Synapsider (én åpning i skalletaket bak øyet på hver side, lavt nede)
Prisippskisse av euryapsid hodeskalle.

Euryapsidene besto i all hovedsak av den del marine former, slik som bastardøgler, mosasaurer, svaneøgler og fiskeøgler, men kraniene på disse dyrene var ofte knuste og vanskelige å tolke. Moderne tolkninger heller mot at euryapsidene ikke representerer en egen linje slik, men er diapsider, der den nederste åpningen på hver side av skalletaket er sekundert lukket. Dette kan ha skjedd separat i de forskjellige euryapside gruppene.

Selv om uttrykket «euryapsider» ikke lenger brukes som en systematisk betgegnelse, er det en hendig anatomisk betegnelse og brukes av og til som en anatomisk beskrivelse av denne typen hodeskaller.