European Currency Unit

European Currency Unit, ECU eller ecu, tidligere europeisk regne- og valutaenhet som bestod av en kurv av samtlige EU-lands valutaer.

Se ogsåRediger