Et europamesterskap (EM) er et mesterskap som kårer Europas beste prestasjon og vinneren blir tildelt tittelen «europamester», eller «europeisk mester». Mesterskapene er for deltagere fra hele Europa, og det konkurreres gjerne i en bestemt øvelse eller sport. Mesterskapene kan kåre enkeltpersoner som mestre, men også lag, klubber, bedrifter, organisasjoner eller nasjoner.

  • Europamesterskap er ikke nødvendigvis årlige arrangement, men arrangeres vanligvis jevnlig. Årlig, annethvert år eller hvert fjerde år er de vanligste intervallene.
  • De fleste idretter, eller sporter som er organisert under de ulike europeiske idrettsforbund, arrangerer EM.
  • Europamesterskap kan være større arrangement over en helg eller uke, eller de kan arrangeres som cuper over lengre tid.
  • Noen mesterskap krever kvalifisering, enten gjennom egne kvalifiserende arrangement, eller ved resultatbaserte standarder, som kvalifiseringskrav, for deltakelse.
  • Det arrangeres europamesterskap, og kåres europeiske mestere også utenom den organiserte idretten.

Ulike europamesterskap rediger