EuroPsy er en kvalifikasjonsstandard for utdannning og opplæring av psykologer, og definerer kompetansekrav for psykologer. EuroPsy er utviklet og forvaltet av the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), hvor Norsk Psykologforening er medlem. EuroPsy-sertifikatet ble lansert i 2010 etter 20 års utviklingsarbeid. Et av hovedmålene ved arbeidet var å øke psykologers mobilitet i Europa, samt å sikre brukere av psykologiske tjenester[1]. Den norske psykologen Arne Holte var sentral i utviklingen av standarden.

Det utstedes et "Basic" EuroPsy-sertifikat til psykologer som innfrir kravene om fem års gjennomgående høyere utdanning i psykologi, i tillegg til ett års veiledet praksis. Sertifikatet er ment å representere en referanse for selvstendig virke som psykolog, så fremt nasjonal regulering tillater det. Sertifikatet gjelder for syv år av gangen og fornyelse krever at man holder seg faglig oppdatert [2]. Sertifikatet gis i fire grunnleggende (basic) kategorier: Klinisk- og helsepsykolog (clinical and health), arbeids- og organisasjonspsykolog (work and organisational), utdanningspsykolog ('educational) og samlekategorien andre (other'). I tillegg finnes det to EuroPsy-spesialistsertifikater i psykoterapi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. Av EFPAs 39 medlemsland har foreløpig 24 land tatt i bruk EuroPsy. Rundt 3% av europeiske psykologer har foreløpig (per 2019) blitt tildelt sertifikatet.

ReferanserRediger

  1. ^ https://www.europsy.eu/_webdata/europsy_regulations_july_2019_moscow.pdf
  2. ^ «EuroPsy». European Federation of Psychologists' Associations. Besøkt 21. oktober 2019.