En eulervei i matematisk grafteori er en vei som går gjennom hver kant (strek) nøyaktig én gang. En eulersyklus er en eulervei som ender i samme node som den startet. Temaet ble først diskutert av Leonhard Euler i 1736, da han løste det kjente problemet Broene i Königsberg.

Dette bilde representerer problemet Broene i Königsberg, og siden tre av nodene har oddetall grad er det ikke mulig å gå over hver bro kun en gang
Hver node i denne grafen har partall grad, derfor har denne en eulersyklus.

Problemet å finne ut om det finnes en Euler-vei i en villkårlig graf er NP-komplett.

EgenskaperRediger

  • En urettet graf har en eulerkrets dersom alle nodene har partalls grad. (Dvs. det går partall kanter inn til hver node)
  • Dersom en urettet graf har noe annet enn to noder med oddetalls grad, kan den ikke ha en eulervei (herav kan vi se at problemet Königsberg syv broer ikke er gjennomførbart).

KilderRediger