Estlands riksvåpen

Estlands riksvåpen består av tre heraldiske blå leoparder med røde tunger på gullfarget bakgrunn, omgitt av eikegrener. Sentralmotivet er hentet fra Danmarks riksvåpen, etter dansk overherredømme i 14. århundre. Parlamentet i den uavhengige estiske republikken vedtok riksvåpenet 19. juni 1925. Da Estland igjen ble uavhengig 1990, ble riksvåpenet gjeninnført ved lov av 6. april 1993.

Estlands store riksvåpen
Byen Revals segl, 1340

Den estiske sosialistiske sovjetrepublikk Rediger

 
Sovjetrepublikkens våpen 1940-1990

Republikkens riksvåpen ble byttet ut da Estland var okkupert av Sovjetunionen fra 1940. Det viser en oppadstigende sol, framhevet ved solstråler, de kommunistiske symbolene hammer og sigd og rød stjerne omgitt av kornaks og en kvist fra et nåletre. Aksene og kvisten er omgitt av et bånd med tre tekster: «Eesti NSV» for Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, Den estiske sosialistiske sovjetrepublikk; «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» for Proletarer i alle land, foren dererussisk; «Kõigi maade proletaarlased, ühinege!», samme motto på estisk.