Eriksteinen

Eriksteinen, også kalt for Hedebysteinen (DR 1), er en runestein som ble gjenfunnet i 1796 ved Danevirke (den danske forsvarsmuren i norrøn tid), det vil si i nærheten av den store danske handelsbyen Hedeby, og flyttet til en park i Slesvig by. Originalsteinen oppbevares på Vikingmuseet i Hedeby, mens en kopi er oppsatt på funnstedet. [1]

Kopi av Erikstenen ved Vedelspang

På samme måte som de såkalte Danevirke runesteiner (DR 3) antar man Eriksteinen ble reist en gang rundt 995 i løpet av den tid da Danmark ble angrepet av den svenske kongen Erik Seiersæl som dro fordel av danskekongen Svein Tjugeskjegg var opptatt på hærtokt i England. Muligens var Hedeby en kort periode kontrollert av svensker.

Eriksteinen har norske eller svenske runer som er litt forskjellige fra de danske, men kan også ha vært skrevet av dansker med en yngre utgave av deres runealfabet. Vi kjenner navnet på han som ristet runene, han navngir seg selv som Torulf og noe av teksten kan leses:

A × þurlfr| × |risþi × stin × þonsi × ¶ × himþigi × suins × eftiR × ¶ erik × filaga × sin × ias × uarþ
B : tauþr × þo × trekiaR ¶ satu × um × haiþa×bu ¶ × i=a=n : h=a=n : u=a=s : s=t=u=r=i:m=a=t=r : t=r=e=g=R × ¶ × harþa : kuþr ×
ÞorulfR resþi sten þænsi, hemþægi Swens, æftiR Erik, felaga sin, æs warþ døþr, þa drængiaR satu um Heþaby; æn han was styrimannr, drængR harþa goþr
Torulf reiste denne steinen, en av Sveins huskarer, etter at Erik, våpenbroren hans, som døde da tapre menn omringet Hedeby, men han var båt...

ReferanserRediger

  1. ^ http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Haddeby-sten_1 Nationalmuseets database Danske runeinnskrifter

Eksterne lenkerRediger