Åpne hovedmenyen

Eplegården ligger på Storsand i Hurum kommune i Buskerud. Gården ligger på et platå på vestsiden av Drøbaksundet, ca. 80-90 meter over havet, med utsikt mot Drøbak i øst. Gården heter egentlig Søndre Storsand gård, men fikk navnet Eplegården fra lokalbefolkningen, da det er bare én gård igjen på hele Hurum som driver kommersielt med epler og foredling av epler. Det har bodd folk på gården siden vikingtiden, og epler har blitt dyrket der i minst 120 år. Gården er på totalt 950 daa, inkludert 800 daa skog. Ca 100 daa er dyrket mark.

Hovedbygningen på gården var opprinnelig i sveitserstil fra 1870-årene, men har blitt ombygget vesentlig ved flere anledinger. Stabburet ble flyttet til gården i 1874. Låven ble bygget i 1906 av Hilda og Alfred Clarendon Baltzersen som kjøpte gården i 1902. Bryggerhuset ble bygget i 1943 på tuftene av en litt mindre bygning, og renovert i 1999. De øvrige bygningene er av nyere dato.

Eplegården produserer også Hurumhalvøyas eneste brennevin (eplebrennevin). Produksjonen startet i 2010.