Denne artikkelen handler om projeksjonsapparater. For å lese om episkop som en eldre betegnelse på biskoper eller om Den episkopale kirke, se det.

Episkop, også kalt balloptikon, er en type lysbilde- eller projeksjonsapparat som kan vise reflekterende, ugjennomsiktige bilder og små gjenstander på et lerret. Tradisjonelle episkoper bruker lys, speil og en optisk linse, men det finnes også digitale episkoper med elektronisk kamera og framviser.

Episkop er et optisk projeksjonsapparat for å vise fotografier, boksider og andre ugjennomsiktige bilder.

Epidiaskop er et lysbildeapparat for gjennomsiktige lysbilder.

Virkemåte Rediger

 
Lite, tysk DUX-episkop av bakelitt fra rundt 1951. Apparatet er åpent i bunnen og plasseres over et bilde eller en liten gjenstand som automatisk blir projisert gjennom linsen og kan sees som et lysbilde i stor størrelse.

Objektet som skal vises, blir lagt under et lokk der det blir belyst av kraftige lyspærer. Det reflekterte lyset fra gjenstanden eller bildet blir fanget opp i et speil inne i apparatet, sendt videre gjennom en optisk linse og projisert ut på et lerret, en hvit vegg eller flate. Moderne projeksjonsapparater og dokumentkameraer (visualizere) som kan vise papirbilder eller gjenstander på en skjerm, er utstyrt med lokk og glassflate for originalene som tidligere, men med et digitalkamera og en innbygd framviser. Slike elektroniske apparater brukte til å begynne med små videokameraer og videokanon med analoge videosignaler.

Gamle framvisere var ikke så lyssterke som nye projeksjonsapparater, og krevde avblending for vinduene og mørke rom for at bildet skulle synes godt.

Bruk Rediger

Episkop blir brukt som presentasjonsverktøy for å vise fotografier, prospektkort, boksider og annet for et publikum. De kan også brukes som hjelpemiddel for kunstnere som kopierer eller forstørrer tegninger ved å tegne etter detaljene i det projiserte bildet. Tidligere fantes det spesialapparater for slik kopiering med framviseren montert på et justerbar stativ over en tegneflate.

Analoge episkoper som bruker lys, speil og optisk linse, var sammen med blant annet tradisjonelle lysbildeframvisere for gjennomsiktige bilder del av det audiovisuelle utstyret på mange skoler fram til 1990-tallet. Disse ble fra 1970-tallet delvis erstattet av overheadprojektorer med lysark og seinere framvisere koblet til pc.

Produsenter Rediger

 
Episkop fra 1913 laget av det amerikanske firmaet Bausch & Lomb Optical Co. Det nye produktet fikk betegnelsen Convertible Balopticon og var beregnet til alle typer projeksjoner. Balloptikon kom i flere varianter seinere og ble et degenerert varemerke for episkoper generelt.

Balopticon er et produktnavn på en tidligere utbredt type episkop som kunne vise både reflekterende originaler og transparente lysbilder. Betegnelsen er et teleskopord dannet av det amerikanske firmanavnet Bausch and Long Lomb Optical Company, i dag kalt Bausch and Lomb. Balloptikon var i sin tid et degenerert varemerke på norsk, det vil si ble brukt generelt som fellesnavn på alle tilsvarende episkoper. Episkoper har også blitt laget av det tyske firmaet Liesegang og andre produsenter av optiske instumenter og apparater.

Etymologi Rediger

Fremmedordet episkop er et satt sammen av de greske ordene epi (ἐπί), som blant annet betyr «på», og skopein (σκοπεῖν), «se eller skue». Episkop er på svensk og andre språk en betegnelse på urkirkens «oppsyns- eller tilsynsmenn», det vil si menighetsforstandere og tidlige biskoper. Adjektivet episkopal brukes oftere også på norsk og betegner både det som angår biskoper og er høykirkelig og Den episkopale kirke (Episcopalian Church), det vil si den anglikanske kirke i USA og andre steder.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger