Epileptiform

Epileptiform aktivitet brukes om bølgeformer i EEG. Aktiviteten omfatter skarpe komponenter vanligvis kalt «spikes», «spike wave» og «sharp wave slow wave». Slike komponenter ses ofte hos pasienter med epilepsi, men kan også ses hos personer uten kjent sykdom. Uttrykket har vært brukt synonymt med epileptogen aktivitet og epileptisk aktivitet, men epileptiform aktivitet er nå det foretrukne i Norge.