Epiklese (fra gresk: ἐπίκλησις, épiklêsis; i bydeform ἐπικαλέω / epikaléō, kontrahert ἐπικαλῶ / epikalṓ; «jeg anroper») er nedkallelsen av Den hellige ånd for at han ved nattverdsfeiringen skal forvandle brødet og vinen til Kristi legeme og blod. Epiklesen er en vesentlig del av den eukaristiske bønn, særlig i de østlige liturgier.