Ensemblevarsling

Ensemblevarsling (engelsk: Ensemble Prediction System – EPS) er en metode som de fleste moderne operasjonelle værvarslingssentre bruker for å kunne se hvor usikkert et bestemt varsel er. Det går ut på at en kjører en rekke modeller der en har endret litt på startvilkårene. De forskjellige modellene blir så kombinert og danner et probabilistisk varsel som kan si noe om sannsynligheten for at visse værsituasjoner skal oppstå.

På grunn av de kaotiske egenskapene til atmosfæren er en varslingsmodell spesielt sensitiv for små endringer i startvilkårene til modellen. En varslingsmodell må ha startvilkår, som er observasjonsdata hentet fra observasjonsnettverket på bakken, satellittdata og annet som den anvender til å regne ut den videre utviklingen til været. Det har vist seg at en særs liten endring i startvilkårene, det være å flytte en trykkflate 10 meter opp i atmosfæren, kan få store konsekvenser for hva slags vær som blir varslet, særlig 5-10 dager frem i tid. Dette er hovedårsaken til at en i dag stort sett ikke kan varsle mer enn 5-7 dager frem i tid før varslene blir for usikre.

Med et ensemblevarsel gjør en ørsmå endringer i startvilkårene. En kjøring, kontrollkjøringen, får stå urørt, mens en gjør en positiv endring på den ene halvdelen og en tilsvarende negativ endring på den gjenværende halvdelen. For eksempel flytter en trykkfeltet opp 10 meter i en kjøring, flytter en det ned 10 meter i en annen. I en troposfære på 10 km høres kanskje en endring på bare 10 meter lite ut, men dette kan få store konsekvenser for utfallet.

Når alle kjøringene er ferdig blir de satt sammen på mange forskjellige måter. Ofte blir kjøringene samlet i såkalte «cluster» (grupper) der kjøringer med lignende løsninger blir samlet i samme cluster. Om en har mange cluster kan det tyde på at varselet er særs usikkert med mange forskjellige mulige utfall. En kan lage såkalte spaghettiplott, som f.eks. kan vise temperaturen på et bestemt sted der temperaturgrafen fra hver enkel kjøring er lagt oppå hverandre. En annen måte er kart som viser sannsynligheten for at en parameter (som regel temperatur, nedbør eller vind) går over en viss terskel, f.eks. hvor mange av modellkjøringene som har temperatur over et visst nivå i et område. En tredje metode er epsigram, som er en grafisk fremstilling av alle varslene av en rekke parametre for et bestemt sted.

Selv om en har mange forskjellige modellkjøringer er det langt fra sikkert at de har fanget opp hele utfallsrommet, så det er fremdeles mulig å få andre værsituasjoner enn de ensemblet til en hver tid varsler, men disse blir regnet som usannsynlige, i alle fall innenfor de sju-ti første dagene.

Måneds- og sesongvarslingRediger

For å lage værvarsel som går en måned eller lenger frem i tid blir som regel ensemblevarslingsmetoden brukt.