En enhetsstat (også kalt unitær stat) er en stat som er sentralstyrt, i motsetning til en føderasjon eller forbundsstat hvor makten er delegert fra delstater gjennom konstitusjonen. Norge, Storbritannia, Nederland og Frankrike er eksempler på enhetsstater.[1]

Kart som viser alle enhetsstatene i verden.

Sentralstyringen er som regel ikke absolutt. Enhetsstater har nesten alltid delegert makt gjennom ulike grader av lokalstyre i sitt styringssystem, men lovgivende myndighet vil som regel kun være det nasjonale parlamentet.

Referanser Rediger

  1. ^ Østerud, Øyvind (1944-) (1996). Invitasjon til statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. s. 68-71. ISBN 8200228282.