Sentralstyre er i organisasjoner som består av regionale og lokale ledd betegnelsen på det overordnede styret på nasjonalt nivå. I mange politiske organisasjoner finnes det et høyere organ kalt landsstyre, der for eksempel også representanter for regionale ledd sitter. I juridisk forstand er det likevel sentralstyret som er organisasjonens styre.

Autoritetsdata