Den forente familie

nyreligiøs bevegelse
(Omdirigert fra Enhetskirken)

Den forente familie (engelsk Unification Church, derav også det norske navnet Enhetskirken) er en nyreligiøs bevegelse som ble grunnlagt av Sun Myung Moon i Korea i 1954. Bevegelsen har siden vokst og blitt verdensomfattende. Det er antatt at bevegelsen i dag teller fra rundt 250 000 til 3 000 000 medlemmer i mer en 180 land, skjønt hovedmengden er i Sør-Korea eller i Japan. Bevegelsen er blant annet kjent for å gjennomføre massebryllup.[1]

I 1954 ble gruppen formelt etablert i Seoul, Sør-Korea som The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity (HSA-UWC), og reflekterte således Moons opprinnelige visjon om en økumenisk bevegelse. I møte med opposisjon fra de etablerte kristne kirkesamfunn ble den ikke innlemmet blant øvrige kristne, men utviklet seg som en uavhengig bevegelse som ble kjent som Den forente familie.

I løpet av 1990-tallet begynte Moon å etablere flere ulike fredsorganisasjoner, inkludert Family Federation for World Peace and Unification som overtok mye av den åndelige og organiserte funksjonen til kirken. I mange deler av verden ble bevegelsen kjent som HSA-UWC, hvilket er det navnet som går igjen i offisielle papirer.

I Norge er Familieforbundet for verdensfred og enhet registrert som trossamfunn. Det hadde 112 medlemmer i 2022.[2]

HistorieRediger

Sun Myung MoonRediger

Sun Myung Moon ble født i 1920 i det nordvestlige hjørne av den koreanske halvøy og vokste opp i en prestbyteriansk familie. Han hevdetat Jesus Kristus viste seg for ham da han var 15 år gammel og spurte om han ville fullføre arbeidet Jesus selv hadde påbegynt. Etter dette skal Moon ifølge egne påstander ha hatt stadig åndelig kontakt med Moses, Buddha, Abraham og igjen Jesus. Etter å ha begynt å forkynne, grunnla han sin første kirke «Broad Sea Church» i 1946. På den tiden var Kim Il-sung diktator i Nord-Korea og styrte et anti–religiøst samfunn. Kort tid etter at Sun Myung Moon grunnla sin første kirke ble han sendt til en konsentrasjonsleir, hvor han satt i tre år. Han ble befridd av FN-soldater i et motangrep etter at Kim Il-sung hadde angrepet Sør-Korea den 25. juni 1950 og dermed startet Koreakrigen. Etter løslatelsen dro Moon til Sør-Korea og i 1954 etablerte han Enhetskirken (Den Forente Familie).

Den Forente Families historieRediger

Etter at Moon hevdet å ha møtt Jesus og andre religiøse figurer skal han i tiårsperioden fra 1935-45 ha mottatt en lang rekke åpenbaringer. En oversikt over disse ble i 1957 utgitt på koreansk som «En forklaring av Prinsippene». I 1966 kom «En redegjørelse for Prinsippene» (Exposition of the Divine Principle). Denne boken ble oversatt til mange forskjellige språk. Begge disse bøkene ble først og fremst skrevet for et kristent publikum. Moon kom selv fra en kristen bakgrunn og henvendte seg lenge først og fremst til kristne.

Moons lære går ut på at mennesket ikke har oppfylt det ansvar Gud ga det, og at verden derfor ikke ble slik Gud hadde tenkt seg. Adam og Eva skulle ha blitt en fullkommen mann og kvinne og fått sitt ekteskap velsignet av Gud. Når de så fikk barn, ville Guds arvelinje ha blitt til her på jorden. Himmelriket ville ha blitt virkelighet. I stedet forførte Satan Eva (på det åndelige plan), slik at hun ikke kunne bli menneskehetens Sanne mor. Hun forførte så Adam, slik at han mistet kvalifikasjonen til å bli menneskeslektens Sanne far. Av den grunn skapte de første to mennesker en ond, fallen verden, der menneskene er atskilt fra Gud. Gud sendte så en ny Adam-skikkelse, Jesus, etter en tusener av år lang gjenoppreisningshistorie, for at han skulle realisere det Adam ikke hadde greid. Derfor skulle Jesus sammen med en kvinne utvalgt av Gud («Eva nr 2») inngå et ekteskap velsignet av Gud. Da ville den falne menneskeheten ha fått Sanne foreldre. Alle mennesker kunne dermed ha blitt gjenfødt og blitt kvitt arvesynden. Jesus fikk imidlertid aldri den nødvendige støtte fra jødefolket og nøkkelpersoner som døperen Johannes. Dermed fortsatte menneskene å tilhøre den falne arvelinje. Gjennom Jesus og Den hellige ånd ble kun en åndelig gjenfødelse mulig. Det ble nødvendig for Gud å sende en ny Adam-skikkelse, en tredje Adam. Han må realisere det som ikke lot seg realisere verken gjennom Adam eller Jesus. Den tredje Adam må derfor inngå et ekteskap velsignet av Gud. Derfor må en kvinne oppfylle kriteriene for å bli den tredje Eva, slik at den falne meneskeslekten kan få Sanne foreldre. Basert på dem kan en ny tid begynne da vi mennesker mister vår tilhørighet til den falne arvelinje. Ved at arvesynden blir fjernet, kan all synd etter hvert elimineres. Vi mennesker kan da litt etter litt bli Guds sønner og døtre. Himmelriket på jorden vil dermed vokse frem.

Den forente familie mener at Sun Myung Moon er den tredje Adam Messias eller Frelser. Han bruker selv oftest tittelen «Sann far».

Den forente familie kan for mange se ut til å være en kristen bevegelse. Både moralsyn og begrepsapparat har mye til felles med den kristne lære. Kristne begreper som «syndefallet», «frelse», «Messias», «gjenfødelse», «oppstandelse», «endetiden» og «synd» har en sentral plass i dr. Moons lære. Den store forskjellen er selvsagt at Den Forente Families lære er basert på den tredje Adam. Læren har dessuten en detaljert forklaring av hvordan Gud har arbeidet de siste 2000 år, og spesielt i det 20. århundre. I tillegg til kristne ideer har Moons budskap elementer fra både konfutsianisme og daoisme (yin og yang-læren).

Den forente families ytre mål er å skape en harmonisk verdensfamilie basert på fred, likhet, frihet og ikke minst kjærlighet. Den forente familie mener også at det er umulig å skape harmoniske familier og samfunn så lenge menneskeheten bare er opptatt med en individuell frelse. Sun Myung Moon viser selv et eksempel gjennom sitt ekteskap. Bryllupet fant sted i 1960 og regnes for å være en monumental begivenhet i Guds tusener av år lange frelsesarbeid. Sun Myung Moon ønsker ikke bare å bidra til hvert individs individuelle frelse, slik Jesus, Buddha, Muhammed har gjort, men ønsker å gjøre tilgjengelig en frelse på familieplan, det nasjonale og globale plan. Hans ekteskap til Hak Ja Han ga menneskeheten «Sanne foreldre». Siden bryllupet har Moon velsignet flere millioner par i bevegelsens store massebryllup, der ofte flere tusen par gifter seg samtidig og inngår ekteskap velsignet av Gud.

Selv om Den forente familie ofte blir kalt en sekt, mener de selv at begrepet passer meget dårlig på en bevegelse som tror at alle religioner har deler av sannheten, og at Gud arbeider på mange forskjellige måter.

Sun Myung Moon døde 2. september 2012 i Sør-Korea like før kl 19:00 norsk tid (3. september lokal koreansk tid). Dødsårsaken var komplikasjoner som oppsto på grunn av lungebetennelse.

I 2008 utpekte dr. Moon sin yngste sønn Hyung Jin Moon som den som skulle overta bevegelsens åndelige lederskap. Ledelsen for forretningsvirksomheten i Sør-Korea ble overdratt til sønn nummer fire, Kook Jin Moon. Det meste av denne virksomheten er samlet under Enhetsstiftelsen (Tongil Foundation). Imidlertid har Moons hans enke Hak-ja Han (1943–) vært øverste leder av Enhetsbevegelsen, siden Hyung Jin Moon opprettet sitt eget trossamfunn.

ReferanserRediger

  1. ^ Bednarowski, Mary Farrell (1995). New Religions and the Theological Imagination in America. Indiana University Press. s. 103. ISBN 978-0-253-20952-8. Besøkt 28. desember 2008. 
  2. ^ [1]

Eksterne lenkerRediger

Positivt synRediger

Opposjonelt synRediger

Balansert synRediger