Emittans, strålingsemittans, utstrålingstetthet eller strålingseksitans er forholdet mellom energien per tidsenhet som blir sendt ut fra en kilde i form av stråling og arealet av strålekilden. Emittansen blir målt i watt/.

Kilder rediger