Elveslette

Elveslette er en flat eller bortimot flat slette som ligger tilstøtende til en elv som periodevis oversvømmes. Elvesletter er ofte viktige grunnvannsmagasin og har ofte økosystem med stor artsrikdom. De er lette å dyrke opp eller å ta i bruk på annen måte. Urørte elvesletter er derfor en sjelden naturtype som er leveområde for mange sjeldne og truede arter.[1]

Elveslette på Isle of Wight etter en oversvømmelse.

Glasiale elvesletter strekker seg fra fronten av en isbre til kysten. De ligger enten i bunnen av U-daler foran dalbreer, eller danner vide sletter i fronten av innlandsisen. Hvor elvesletter kommer ut av en dal og møter kysten, kan det utvikle seg et elvedelta.[2]

Som naturtype dekker elvesletter relativt små arealer i Norge.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Miljøfakta 3 (PDF), Miljøalliansen as
  2. ^ «Glasiale elvesletter og elvedelta», Norsk polarinstitutt, 2014