Elverhøy (Egersund)

Lundeåna i Egersund, mellom Elverhøy og bysentrum.

Elverhøy er ei øy i Lundeåna i Egersund, mellom Slettebøvatnet og byen. På vestsida mot Nyeveien er det ei trebro og veiforbindelse, og på østsida mot Elverhøyveien er det grunne med vadstein og lett å passere elva til fots. På øya er det ei musikkscene med mer enn femti års historie.

Av oppdatert informasjon det er mulig å finne direkte drev Eigersund JFF restaureringsarbeid på stedet i 2003.