«Ellinors vise», med tekst av Klaus Hagerup og melodi av Sverre Kjelsberg, ble først framført som sluttsang i teaterstykket «Dikt å førbainna løgn» i 1976. Det ble derpå landskjent med plateutgivelsen fra Ungdomslaget Ny Von der Marit Mathiesen synger.

Selve stykket «Dikt å førbainna løgn» handler om en arbeidskonflikt i Bodø, «Krysset-konflikten», der to jenter ble oppsagt fordi de ønsket å organisere seg.

Sangen er kåret til en av Norges nasjonalviser av nitimens lyttere. Visa er også blitt populær i arbeiderbevegelsen.

Melodien rediger

Selve visa består av fem vers. Verselinjene har kryssrim «A-B-A-B». Melodien skifter fra taktart 34 til 44 to ganger hvert vers, bortsett fra vers tre og fem som er noe lengre enn de andre og har en takt med 54.