Elfenbenstårn

Elfenbenstårn (fransk: tour d'ivoire) er en metafor for intellektuell eller mental avsondrethet, som den lærde eller dikteren flykter til for å unngå den ulærde masses oppmerksomhet, eller den misantropiske romantikers selvvalgte ensomhet.

I denne betydning utmyntet Charles Augustin Sainte-Beuve uttrykket for å beskrive Alfred de Vignys liv på hans eldre dager. Uttrykket ble spredt senere i Henry James' ufullendte roman The Ivory Tower.

En i begynnelsen poetisk omskrivning for en innstilling, er senere blitt mer nedsettende, og bærer etterhvert implikasjoner av en forsettlig ignoranse overfor hverdagens verden og det gjennomsnittlige menneskes liv, enten i form av forskning som er så overspesialisert og esoterisk at den synes ubrukelig og overflødig fra en lekmanns synspunkt, akademisk elitisme, eller direkte nedladende snobberi.

Ordet forekommer med en annen betydning i Bibelen, Høysangen 7,4.