Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombud (elevombud) er fylkeskommunale ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring. Ordningen ble opprettet for første gang i 1996, da Eirik Sivertsen tiltrådte stillingen i Nordland. Per januar 2012 finnes det elev- og lærlingombud i 17 fylker. Ombudenes arbeidsoppgaver er at de gir opplæring og støtte til elevråd ved de videregående skolene, veileder elever og lærlinger som opplever rettighetsproblemer og rapporterer til fylkestinget eller (i Oslo) bystyret om sitt arbeid. Samarbeidsforumet Elev- og lærlingombudene i Norge (ELON) er etablert som samarbeidsforum for ombudene.[1]

I utlandetRediger

Det finnes også elevombud i andre land. I Sverige har man et statlig «barn- och elevombud»[2] opprettet av det svenske Skolverket etter at Elevorganisationen i Sverige fra 1995 til 2005 hadde hatt sin egen «Elevombudsmannen».[trenger referanse] I Washington, D.C., finnes det en «Ombudsman for public education», og flere andre byer i USA ser ut til å ha liknende ordninger.

ReferanserRediger