Eldreombudet

Eldreombudet er et norsk statlig forvaltningsorgan som har til hovedoppgave å arbeide for å fremme eldres interesser overfor offentlige og private og følge med på utviklingen i eldres situasjon.[1]

Eldreombudet er lokalisert til Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge.[2]

Eldreombudet ledes av et eldreombud som åremålsbeskikkes av Kongen i statsråd for en periode på seks år uten adgang til gjenoppnevnelse. Bente Lund Jacobsen ble i februar 2020 utpekt som det første eldreombudet.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger