Eksakt vitenskap

vitenskaplig definisjon

Eksakt vitenskap betegner vitenskapelige fagområder med utstrakt bruk av kvantitative metoder og presise prediksjoner av eksperimentelle utfall ved hjelp av matematiske hypoteser.

Realfaglige fagområder som matematikk og naturvitenskap er de som typisk betegnes som eksakte vitenskaper.