Ekebergutvalget

Ekebergutvalget ble nedsatt på 1990-tallet for å undersøke friområdene i tidligere bydel Ekeberg-Bekkelaget. Området som ble undersøkt var avgrenset av: Vårveien (Ryenkrysset), Europaveien, Sandstuveien, Erlandstuveien, Jomfrustien, rett linje ned til Mosseveien, Mosseveien, Konows gate, Enebakkveien, Vårveien (Ryenkrysset).

I utvalget satt:

  • Elen Roaldset, leder og geolog
  • Ronald Bye
  • Oscar Evje Olsen
  • Jan Oulie
  • Lisbeth Raiby
  • Milton Raiby, sekretær.

Utvalget som hadde til sammen åtte møter, konkluderte med at Ekebergområdet har store og særegne verdier som ønskes ivaretatt med tanke på bl.a. geologi og biologi.

Se ogsåRediger