Eggum hydrografiske stasjon

havforskningsstasjon

Eggum hydrografiske stasjon eller formelt Fast hydrografisk stasjon Eggum, også kjent som Eggum havforskningsstasjon er en av Havforskningsinstituttets åtte faste, nasjonale målestasjoner for kystnære observasjoner. Den ligger på nordsiden av øya og kommunen Vestvågøy i Lofoten, Nordland, vendt ut mot Vesterålen og Lofotbassenget. Den startet målinger i 1935. Ved siden av Skrova hydrografiske stasjon på innsiden av Lofotveggen har Eggum hatt stor betydning for utviklingen av Lofotfisket etter skrei.

Eggum.

Stasjonen ligger innerst ved kyststrømmen som passerer langs yttersida av Lofotveggen. Det dype havet utenfor Eggum har større sesongvariasjon i temperatur og saltinnhold enn ved Skrova på innsiden i Vestfjorden. Det kommer hyppigere og større forsyninger av friskt dypvann utenfor Eggum, og det bygger seg ikke opp så tydelige og stabile skikt i vanndybdene som på innsiden. Dessuten har ikke utsiden av Lofoten de store svingningene i overflatevannet som «overgangslaget» skaper i Vestfjorden.

Det er inntil 500 meter dypt i havet et stykke utenfor stasjonen, men det måles bare ned til 150-200 meter nær stasjonen hvor vannet er grunt. Normaldybden rundt Eggum er 10-50 meter og kontinentalsokkelen går her noen kilometer ut. Det måles temperatur og salinitet i ulike dybdelag annenhver uke. Overflatetemperaturen er typisk ca 5-6°C om vinteren og 10-12°C om sommeren. Saltholdigheten veksler i overflaten mellom 33 og 35 promille. I lag under 150 meter er temperaturen i juli om lag 6,5°C, og i januar drøyt 7,0°C, mens saltholdigheten er om lag 34-35 hele året. Først på om lag 200 meters dyp når saliniteten stabilt 35.

Målte temperaturer og saltinnhold ved 1 meter dybde og 150 meter de siste årene fordeler seg slik:[1]

Måleverdi 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Januar
Temp i °C 1 meter 4,9 4,9 5,4 6,7 5,5 5,7 4,8 5,1 5,9 4,8 7,0 5,9 5,3 6,3 6,1 6,0
Temp i °C 150 meter 6,4 6,5 6,9 8,0 7,5 7,5 7,3 6,9 7,0 6,4 7,5 7,5 6,6 7,8 7,6 8,1
Salinitet 1 meter 33,7 33,4 33,9 33,6 33,2 33,8 33,5 33,9 33,9 33,7 32,9 33,6 33,3 33,1 33,4 33,8
Salinitet 150 meter 34,4 34,3 34,5 34,7 34,4 34,7 34,8 34,7 34,6 34,7 34,1 34,5 23,1 34,4 34,4 34,6
Juli
Temp i °C 1 meter .. 9,5 10,5 10,2 10,5 10,0 8,8 10,4 9,3 8,9 10,5 11,8 9,7 9,0 12,9 9,7
Temp i °C 150 meter .. 5,9 6,5 6,9 6,6 6,7 6,5 5,8 6,5 6,3 5,9 7,1 6,5 6,6 7,3 6,8
Salinitet 1 meter .. 34,2 33,8 33,9 34,2 34,3 34,3 34,3 33,9 33,8 33,7 33,8 33,9 33,5 33,5 33,9
Salinitet 150 meter .. 34,9 34,9 34,9 34,9 35,0 34,9 34,9 34,5 34,7 34,9 34,8 34,7 34,7 34,8 34,7

Referanser rediger

  1. ^ Måleverdier Eggum - Havforskningsinstituttets datatjeneste, meny til venstre. 1955-tallene i tabellen er tatt opp i 1954.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata