Egenkapitalavkastning

Artikkelen inngår i serien om

Aksjeanalyse

NYSE-floor.jpg

Lønnsomhet

Resultatmargin

Driftsmargin

Avkastning

Egenkapitalavkastning

Resultat per aksje (EPS)

Verdisetting

Price/Earnings (P/E)

Price/Sales (P/S)

Egenkapitalavkastning er et nøkkeltall for lønnsomhet som viser forholdet mellom en bedrifts egenkapital og årsresultat, vanligvis presentert i prosent.

AnvendelseRediger

Egenkapitalavkastningen til en bedrift gir analytikere en idé om hvor godt bedriften klarer å utnytte aksjonærenes egenkapital. Et selskap med høy egenkapitalavkastning betyr at selskapet utnytter eiernes tilbakeholdte kapital (egenkapitalen) godt.

DuPont-formelenRediger

DuPont-formelen er en formel som bryter egenkapitalavkastningen ned i 3 ledd:

  • Hvor effektivt bedriften drives
  • Hvor effektivt bedriften utnytter sine eiendeler
  • Hvor solid bedriften er

 

Selv om DuPont-formelen gir nøyaktig samme resultat som den enklere formelen for egenkapitalavkastning, vil endringer i egenkapitalavkastningen blir lettere synlig ved bruk av denne formelen.

EksempelRediger

Wilh. WilhelmsenRediger

Resultat Konsern[1]
(USD mill.)
Driftsinntekter $ 2 511
Primært driftsresultat $ 538
Driftsresultat $ 368
Resultat før skatt $ 268
Årsresultat $ 230
Balanse Konsern[1]
(USD mill.)
Anleggsmidler $1 877
Omløpsmidler $ 857
Egenkapital $ 1 037
Rentebærende gjeld $ 1 239
Totalkapital $ 2 735

(Relevante verdier i kursiv)

 

 

ReferanserRediger

  1. ^ a b Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2006, s. 5