Efterskole er en skoleform for 14-18 åringer i Danmark. Efterskoler er en del av friskolebevegelsen. De ivaretar undervisningen av elever på 8., 9., 10. og 11. klassetrinn og fungerer som kostskole, det vil si at man bor på skolen og får undervisning der. Man kan dog også være dagelev på en efterskole. Noen efterskoler satser på spesifikke områder, slik som sport, musikk, kreative fag og så videre. Det finnes cirka 150 efterskoler i Danmark.

Odsherred Efterskole

Efterskolene er opprettet under friskolelovens betingelser. De er selvstendige institusjoner med eget styre og skolene bestemmer selv hvilke regler som skal gjelde, hvor harde reglene skal være, og hvilke konsekvenser overtredelser av reglene vil få.

Efterskoleformen har røtter tilbake til 1800-tallet. For eksempel var det efterskole på Askov Sløjdlærerskole for gutter om vinteren helt fra 1886. Den første efterskole ble opprettet i 1879 i Galtrup av Anders Poulsen Dal, inspirert av Grundtvigs og Christen Kolds skoletanker. Grundtvig og Kolds holdninger var basert på elevenes hele menneskelige utvikling og modning samt deres allmenne oppdragelse og utdannelse. Derfor er de fleste efterskoler Grundtvigkoldske og bygger på deres tanker.

Efterskolens tanke kan minne litt om tanken bak folkehøgskolene om å utvikle "hele eleven", og de har også til dels den samme historien. Men efterskolen har en yngre målgruppe enn folkehøgskolen (der man vanligvis må fylle 17 år innen utgangen av det året man begynner på skolen).

Eksterne lenker

rediger