Eforum er en interesseorganisasjon og et nettverk som skal bidra til at norske virksomheter får økt lønnsomhet gjennom anvendelse av elektronisk forretningsdrift nasjonalt og internasjonalt, gjennom kompetansebygging og gode rammebetingelser.

eforum.no ble stiftet 17. juni 1998. På stiftelsesmøtet deltok 50 personer fra 37 bedrifter/organisasjoner som er blant de fremste innen elektronisk handel i Norge.

Det var en rekke utfordringer som aktørene har interesse av å finne felles løsninger for å skape nødvendig infrastruktur, bygge markedet og skape tillit til nettbasert handel. Norge er et lite marked, og man så behovet for å samle seg for å møte konkurransen fra utenlandske aktører, og den handelslekkasjen til utlandet som man kan risikere dersom norsk næringsliv og infrastruktur ikke er offensivt. eforum har senere utvidet fokuset til elektronisk forretningsdrift hvor betydningen av elektronisk samhandling mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende og offentlig sektor har en sentral plass i tillegg til handel mot forbruker.

Høsten 1999 lanserte eforum i samarbeid med Forbrukerrådet merkeordningen for tryggere netthandel, Nsafe. Merkeordningen ble avviklet høsten 2007 fordi det ikke var mulig å få et tilstrekkelig antall medlemmer til at ordningen var selvfinansierende (kilde: Pressemelding under eksterne lenker).

eforum ble lagt ned som stiftelse i årsskifte 2004/2005 og gikk 15. januar 2005 inn som prosjekt i Standard Norge.

Eksterne lenkerRediger