Edvard Botterli Udnæs

Edvard Botterli Udnæs var leder i Elevorganisasjonen for perioden 2021/2022. Han ble valgt på Elevorganisasjonens landsmøte, Elevtinget. Tidligere har han vært leder i Elevorganisasjonen i Oslo. Han gikk på videregående opplæringOslo Katedralskole. I dag studerer han statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Tillitsverv i Elevorganisasjonen
22/23 Kontrollkomiteemedlem
21/22 Leder Elevorganisasjonen
20/21 Sentralstyremedlem Elevorganisasjonen
19/20 Leder Elevorganisasjonen i Oslo
18/19 Leder Elevorganisasjonen i Oslo
17/18 Fylkesstyret Elevorganisasjonen i Oslo
16/17 Fylkesstyret Elevorganisasjonen i Oslo
15/16 Fylkesstyret Elevorganisasjonen i Oslo
Forgjenger  Leder av Elevorganisasjonen
2021–2022
Etterfølger