Dyrelyder

Wikimedia-listeartikkel

Dyrelyder, altså lyder produsert av dyr, finnes i mange former. Det er spesielle ord for lydene til de mer kjente dyrene.

Liste over dyreliderRediger

Bilde Dyr Verb Navneord/Lydord Lydfil
  Alligator brøle, hvese, vråle brøl, hves, vrål
Alligator bellow
  Alpakka klikke, nynne, skrike/rope alarmrop, klikk, nynning, skrik/rop
  Antilope fnyse fnys
  Grevling knurre knurr
Badger
  Flaggermus skrike, pipe skrik, pip
  Bjørn brøle, knurre brøl, knurr
  Bie summe sum/summing
Hummel bee
  Store katter (Tiger, Løve, Jaguar, Leopard) brøle, knurre, snerre brøl, knurr, snerr
Jaguar making a content "sawing" sound.
  Katt mjaue, knurre, male mjau, knurr
Cat meow
Domestic cat purring
  Storfe raute raut, mø
  Kylling klukke, klunke, kakle, kagle klukk, klunk, kakkel
  Hane gale kykeliky
  Chinchilla pipe pip
  Sikade kvitre kvitter
Cicada
  Krabbe klikke, knirke klikk, knirk
  Trane klinge klang
  Siriss kvitre, pipe kvitter, pip
Cricket
  Kråke krae kra/kra-kra
Black Crow
  Spove pipe pip
  Hjort belje belj
  Hund bjeffe, gjø, klynke, voffe bjeff, gjø/gjøing, klynk, voff, vov
  Delfin klikke klikk
  Esel skryte skryt
  And kvakke, kvekke, snadre, rappe, skreppe kvakk, kvekk, snadder, rapp, skrepp
  Ørn skrike skrik
Bald Eagle
  Elefant trompetere, tute tut