Dry lease

Dry lease er et leiearrangement hvor et flyselskap eller en finansinstitusjon (utleier) skaffer et annet flyselskap et fly uten besetning, bakketjenester, forsikring, vedlikehold og drift etc. Utleier krever at leietaker benytter flyet under sin egen driftstillatelse og besørger registrering. Leietaker betaler for den tid flyet benyttes.

Et typisk «dry lease»-forhold varer vanligvis fra to år og oppover. Det leide flyet blir vanligvis malt som leietagers egne fly, og fremstår utad som selskapets eget.

De to største aktører i dette markedet er International Lease Finance Corporation (ILFC) og GE Capital Aviation Services.

I tilfeller hvor utleier holder mannskap og vedlikehold mv. bruker en begrepet wet lease.

Se ogsåRediger