Dronningens utsikt (Hole)

utsiktspunkt i Hole

Dronningens utsikt er et utfartssted og utkikkspunkt som ligger over Steinsfjorden i Hole kommune.

Dronningens utsikt ved Krokkleiva i 2019.

Det ligger ca. 200 meter nedenfor Kleivstua, og gir fin utsikt over Hole og Ringerike. Navnet skal den ha fått etter kong Karl Johans kone Desirée Clary (Desideria av Sverige og Norge), som besøkte stedet i 1825.

Dronningens utsikt over Ringerike med Steinsfjorden (til venstre) og Tyrifjorden, fotografert på 1880-tallet
Dronningens utsikt, trolig på 1890-tallet

Se også rediger