Dronning (insekt)

eggleggende individ i en insektskoloni

Dronning er en zoologisk betegnelse på fertile (forplantningsdyktige) hunner hos sosiale insekter som bier, veps, maur og termitter. Disse er gjerne betydelig større enn de infertile (ikke-forplantningsdyktige) hunnene som populært kalles arbeidere. Fordi dronninger er forplantningsdyktige har de ingen stikkebrodd, slik som hos arbeiderne.

En dronning er større enn arbeiderne. Honningbie (Apis mellifera)

Hos maur og termitter mister dronningene gjerne evnen til å fly etter paringen og lever videre nærmest som en kombinert «fødemaskin» og kommandosentral for insektsamfunnet idet den legger egg og utskiller luktstoffer (feromoner) som påvirker arbeidernes atferd.

Åpen celle, med puppe av dronning. Honningbie (Apis mellifera)
Et preparert eksemplar av en termittdronning, som viser størrelsen på abdomen.Resten av kroppen hos denne hunnen er på størrelse med en vanlig termitt – under én centimeter lang.