Studentsamfunnet Driv

(Omdirigert fra Driv)

Studentsamfunnet Driv ble opprettet etter en sammenslåing mellom Studenthuset Driv og Studentsamfunnet i Tromsø. Driv består av over 20 forskjellige kulturgrupper og et av Norges største studenthus med høy konsertfrekvens. Driften utføres av om lag 100 frivillige som sørger for å kunne tilby konserter og underholdning til byens studenter og øvrige befolkning. I 2014 flyttet Studentsamfunnet Driv inn i de gamle lokalene til Mack bryggeri i Storgata, sør i Tromsø sentrum.

Studentsamfunnet Drivs formål er å tilby et omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter og befolkningen i Tromsø. Studenthuset fungerer også som kulturhus. Studentene står selv for planlegging og gjennomføring av arrangementene. Siden åpningen i 2000 har flere tusen studenter engasjert seg som frivillig og dermed bidratt til å skape en musikk- og kulturinstitusjon. I tillegg til å være konsertarrangør, arrangeres det også quizer, debatter og foredrag. I 2014 hadde studenthuset 43 quizer, 22 debatter, åpne møter, foredrag med mer, i tillegg til over 150 konserter og flere festivaler. Eksempelvis Tromsø Internasjonale Filmfestival, DebutUKA, Nordlysfestivalen, StudentUKA og Insomniafestivalen.

Tidligere organiseringRediger

Studenthuset Driv AS var i perioden 2000–2013 organisert i to avdelinger. Den ene var caféen og HaakonScene som ble driftet av studentene, eller «de frivillige», på daglig basis. Den andre var Drivloftet, som ble drevet som en profesjonell konferanse- og selskapsavdeling. Drivloftet ble opprettet for å sikre Studenthuset driv AS økonomisk, da bedriften hadde store utgifter til leie, oppvarming og lignende.

De frivillige på Studenthuset Driv var også organisert i to undergrupper; Driftstyret og Kulturutvalget. Driftstyret sto for den daglige driften av huset (ikke Drivloftet, de ble lønnet) og Kulturutvalget sto for programmeringen. I dagens organisering tilsvarer Driftstyret Arbeidsdepartementet, og Kulturutvalget finner vi igjen i Næringsdepartementet. En kombinasjon av et tungrodd system og mange styringsnivåer gjorde Studenthuset Driv ofte byråkratisk og uoversiktlig. Blant annet hadde de frivillige sin egen «generalforsamling», Hovedallmøtet, som ikke kunne fatte avgjørelser for bedriften, siden studenthuset var helt eid av Studentsamskipnaden. De frivillige ønsket større frihet og ville starte en egen organisasjon for å fremme deres interesser uavhengig av Studentsamskipnaden. Dette ønsket er starten på overgangen til Studentsamfunnet Driv.

Studentsamfunnet i Tromsø var organisert som en medlemsforening, der eierne var medlemsgruppene i Studentsamfunnet. Etter en organisatorisk endring i 1996, ble studentsamfunnets øverste organ senatet etablert. Senatet besto av lederne, eller i det minste et delegat, fra alle medlemsgruppene. Disse valgte «Presidiet» som ble ledet av presidenten. Presidiet driftet studentsamfunnet fra dag til dag og svarte til Senatet. Studentsamfunnet i Tromsø var en løst sammensatt organisasjon, der alle medlemmene (Borgerne) stort sett møttes på «Circus Maximus», samfunnets årlige fest natt til første mai. Friheten studentsamfunnet hadde, ble ofte ønsket av de frivillige på Studentsamfunnet Driv. På samme måte var det også gitt uttrykk for at Driv var velorganisert og systematisert, en egenskap enkelte borgere ønsket skulle overføres til Studentsamfunnet.

Studentsamfunnet i Tromsø og Studenthuset Driv hadde snakket om å slå seg sammen allerede i 2008. Studentsamfunnet ønsket ikke å bli dratt inn i Drivs dårlige økonomi, da dette kunne gå ut over medlemsgruppene. På den andre siden var de frivillige på Studenthuset Driv veldig klar for en eventuell sammenslåing. Det var på dette tidspunktet ikke klart hvordan forholdet til hverandre, eller til den økonomiske situasjonen på Driv, skulle være. Verken de frivillige på Driv, eller borgerne i Studentsamfunnet ønsket å være et aksjeselskap. Dette betydde at den eneste reelle løsningen var å skille ut «frivilligdelen» fra Studenthuset Driv og slå denne sammen med Studentsamfunnet. Slik kunne også Studenthuset Driv AS opprettholdes som garantist for leieavtale og de ansatte.

13. november 2013 ble Studentsamfunnet Driv opprettet, men det skulle likevel ta nesten ett år før Studentsamfunnet Driv ble drevet slik intensjonen var. Studenthuset Driv stengte dørene sine i oktober 2013 og åpnet opp i nye lokaler i januar 2014.

HistorieRediger

1960-tallet

Studentsamfunnet i Tromsø blir opprettet i 1967 for å arbeide for et universitet i Tromsø. Medlemmene som meldte seg var med andre ord ikke studenter, men ferdigutdannede som ønsket at Tromsø skulle få et eget universitet. Hovedformålet med Studentsamfunnet var å debattere og diskutere ulike saker knyttet til opprettelsen av universitetet og, så straks det hadde blitt immatrikulert studenter, gi studentsamfunnet til studentene for videre aktivitet.

1970-tallet

Studentmassen generelt opplevde en veldig radikalisering på 1970-tallet, og Tromsø var intet unntak. Med Jon Michelet som leder markerte studentsamfunnet seg som sterkt politisk engasjerte studenter med utspring fra venstresiden. Det var hete debatter mellom kommunistene og sosialistene på denne tiden, som var de to blokkene i Studentsamfunnet, og organisasjonen deltok stadig i streiker, demonstrasjonstog og andre markeringer av politisk karakter. Mot slutten av tiåret blir studentsamfunnet stadig med avpolitisert.

1980-tallet

I løpet av 80-tallet blir studentsamfunnet og studentlivet stadig mer kulturfokusert. Det avholdes flere konserter og ulike kulturelle grupper ser dagens lys. Nå starter StudentUKA opp og studentkorpset Ompagniet ser dagens lys. Det blir også bestemt at studentene må få en egen plass, og i samarbeid med Studentsamskipnaden blir det sagnomsuste Pizzahuset startet. Plassen driftes i flere år, men bærer mindre og mindre preg av å være en studentplass. Den blir siden solgt med alt inventar – og med oppskriftene til Tromsøs til da mest kjente pizza: Den barske glæde.

1990-tallet

I tiåret som fulgte mistet studentene sin egen plass og det ble besluttet at dette måtte det gjøres noe med. Et langtekkelig arbeid startet, der ulike løsninger ble drøftet. Studentsamfunnets arbeid fortsatte som før og ble stadig mer kulturelle. Det norske mannskor av 1995 ser dagens lys.

2000-tallet

I år 2000 blir Studenthuset Driv åpnet på bryggen i Tromsø. Studentene har igjen husvær. Den første tiden preges likevel av konflikt mellom studentsamfunnet og studenthuset. Begge organisasjonene har likt formål og stjeler, ifølge begge, hverandres medlemmer og publikummere. Studenthuset Driv etablerer seg raskt som den ledende konsertscenen i Nord-Norge og blir beryktet både for et enormt antall konserter og veldig dårlig økonomi.

2010-tallet

Leiekontrakten på bryggen gikk ut i 2010 og det måtte letes etter nye alternativ. Å leie videre i eksisterende bygg var uaktuelt. Studentsamfunnet og Studenthuset hadde i 2008 sondert om organisasjonene skulle sammenslås, men med labert resultat. Når det ble vedtatt at studenthuset skulle flyttes til Macks gamle ølbryggeri, ble tanken om sammenslåing drøftet på nytt. Etter mange drakamper mellom studenthuset og studentsamfunnet ble den nye organisasjonen opprettet på høsten 2013, men kom ikke i gang før det første styret ble valgt vinteren 2014. Studentsamfunnet Driv er derfor en ung organisasjon med masse historie.

Band som har hatt konsert på driv (utvalg)Rediger

Utøvende undergrupperRediger

  • Det Gode Selskap (blandetkor opprettet 1984)
  • Ompagniet (studentorkester opprettet 1984)
  • Mannskoret Ultralyd (for medisin- og odontologistudenter, opprettet 1994)
  • Det Norske Mannskor av 1995
  • Cantus Cordis (kor for kvinnelige medisin- og odontologistudenter, opprettet 1996)
  • Tromsø Akademiske Kvinnekor (kortform: TAKk, opprettet 2010)
  • Driv Band
  • Photorange (fotoklubb)
  • Tromsøstudentenes Diktforening (opprettet 2012)
  • Lindy Hop (dans)

LitteraturRediger

Magnus B. Andersson, Håvard Uhre Halvorsen og Ingvild S. Skaarseth Kamp, kultur konsert. Studentsamfunnet gjennom 50 år (2017) Ravnetrykk

Eksterne lenkerRediger