Drikking er det å innta væske gjennom munnen, så godt som alltid inneholder væsken stort sett vann. I flere sammenhenger brukes ordet også som en eufemisme for det å drikke alkoholholdige drikker, gjerne i stort konsum. Tilsvarende brukes ordet tørst om folk som har en trang til å innta mye alkoholholdig drikke (se alkoholisme).

Et daglig inntak av 1–2 liter vann er nødvendig for kroppens normale fysiologiske funksjon. Mangel på vann vil til syvende og sist forårsake død ved hypernatremi og dehydrering. Følelsen som forårsakes av kroppens dehydrering, kalles tørste. Den beste måten for kroppen å ta inn vann på er ikke ved å drikke store mengder eller raskt, men å ta hyppige slurker med vann. Det er også mulig å få vannforgiftning, som er en fortynning av saltkonsentrasjonen i kroppen, som har rammet mennesker som har drukket store mengder vann på kort tid. Dette har først og fremst rammet idrettsfolk og militære etter store fysiske anstrengelser, samt mennesker som er påvirket av MDMA.

Mange av verdens sykdommer er forårsaket at mangel på rent drikkevann. Følelsen av tørste reguleres av hypothalamus, og den reagerer på små endringer i kroppens elektrolytiske nivåer. Polydipsi er inntak av unødig mye vann, og er et tegn på forskjellige sykdommer (diabetes mellitus, diabetes insipidus, spesielt i forbindelse med polyuri).

Se også rediger

Eksterne lenker rediger