Draupner-bølgen

Draupner-bølgen var en stor usymmetrisk bølge som slo mot oljeplattformen Draupner E i Nordsjøen 1. januar 1995.

Draupner-bølgen

Målingene viste en bølge med ca. 18,6 meters bølgekam over normalvannstand og om lag 25,6 meter fra bunn til topp (bølgehøyde).[1]

Småskadene på plattformen bekreftet at målingene var riktige. Det er også målinger av konstruksjonsoppførselen, som viser at plattformen ble truffet.[2]

Dette er første gang en har målt så usymmetriske bølger på havet. Før hendelsen, hadde en bare visuelle beretninger og skaderapporter fra slike bølger.

VærsituasjonenRediger

Værsituasjonen i Nordsjøen var dominert av et stort lavtrykkssenter i Sverige.[3] Det forårsaket sterk vind fra nord over hele Nordsjøen og Norskehavet. I tillegg til det store lavtrykket, var et mindre lavtrykk på vei sørover i Nordsjøen i løpet av morgentimene med senter nær Skagerak. Det mindre lavtrykket styrket vindfelt i den vestlige delen av Nordsjøen. Da det mindre lavtrykket flyttet sørover, flyttet også området med det sterkeste vindfeltet seg sørover. Vinden nådde orkannivå mellom klokka 12UTC og 18UTC. Draupner-plattformen er mer eller mindre rett vest for sørspissen av Norge midtveis mellom Norge og Skottland. Dette betyr at plattformen var utenfor det området der vindhastigheten var høyest.

Bølgehøydene på Draupnerfeltet begynte å øke sent på morgenen. Den signifikante bølgehøyden nådde 11 -12 m like etter middag, og hadde dette nivået til tidlig kveld.[4] Nyttårsbølgen traff plattformen klokka 15.20.

Forklaringer på hendelsenRediger

Det er fortsatt ingen matematiske modeller som helt forklarer hvordan fenomenet oppstår.

Sverre Haver skrev at det var mulig at forsterkningen av vindhastigheten fra det lille lavtrykket kan ha bidratt til steilere bølger.[5]

Onorato et al. mente i 2010 at vinkler mellom to dominerende bølgeretninger i området 10 til 30 grader, kan føre til kvasiresonante bølgeinteraksjoner.[6]

StatistikkRediger

Paul Taylor har anslått at slike bølger vil forekomme som en av ca. 200 000 bølger ut fra lineær bølgeteori.[7] Lineær bølgeteori undervurderer bølgekammene betydelig.

PublikasjonerRediger

 • Fedele, Francesco. "On the Draupner freak wave." arXiv preprint arXiv:1501.03370 (2015).
 • Hagen, Øistein. "Statistics for the Draupner January 1995 freak wave event." ASME 2002 21st International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2002.
 • Haver Sverre: Freak wave event at Draupner jacket January 1 1995. 5.8.2003.
 • Kim, Nungsoo, and Cheung Hun Kim. "Simulation of Draupner freak wave impact force on a vertical truncated cylinder." International Journal of Offshore and Polar Engineering 13.4.2003.
 • Kim, Nungsoo, og Cheung Hun Kim. "Investigation of a dynamic property of Draupner freak wave." International journal of offshore and polar engineering 13.01.2003.
 • Onorato, M., D. Proment, og A. Toffoli. "Freak waves in crossing seas." The European Physical Journal Special Topics 185.1 (2010): side 45-55.
 • Walker, D. A. G., P. H. Taylor og R. Eatock Taylor. "The shape of large surface waves on the open sea and the Draupner New Year wave." Applied Ocean Research 26.3.2004: 73-83.
 • Haver, Sverre. "A possible freak wave event measured at the Draupner jacket January 1 1995." Rogue waves 2004 (2004): 1-8.
 • Taylor PH. The shape of the Draupner Wave of 1st January 1995 (PDF) mottatt 20.1.2007.
 • Adcock, Thomas AA, og Paul H. Taylor. "The directional spreading of the Draupner wave and sea-state." Proc. 11th Int. Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, Halifax, Canada, 2009.
 • Adcock, T. A. A., et al. "Did the Draupner wave occur in a crossing sea?." Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Vol. 467. No. 2134. The Royal Society, 2011.

NoterRediger

 1. ^ Haver, S., Vestbøstad, T. M., Andersen, O. J., & Jakobsen, J. B. (2004, January). Freak waves and their conditional probability problem. In The Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference. International Society of Offshore and Polar Engineers.
 2. ^ Haver, 2003.
 3. ^ Haver, 2003.
 4. ^ Haver, 2003.
 5. ^ Haver, 2003.
 6. ^ Fedele, 2015.
 7. ^ Taylor, 2007.