Domkantor er den ansvarlige for kor og musikk ved en domkirke.

Norges elleve domkirker har en eller flere domkantorer hver, mest vanlig er to. I de største, som for eksempel Nidarosdomen, er det tre domkantorer: domkantor I er hovedansvarlig for den kirkemusikalske aktivitet, domkantor II dirigerer kor og domkantor III spiller konserter, gudstjenester og andre kirkelige handlinger.


Autoritetsdata