Domene

Wikimedia-pekerside

Domene betyr opprinnelig krongods (via fransk domaine fra latin dominus = herre). Ordet har i dag flere betydninger:

  1. Felt som en rår over; interesse- el. spesialområde, for eksempel fagområde
  2. Domene (landområde), landområde som tilhører staten (krongods), eller som føydalherren selv håndterte, og ikke satte bort til vasaller eller livegne
  3. Domene (biologi)
  4. Domene (internett)
  5. Definisjonsmengde, mengde innen matematikk
Wiktionary har ordbokoppføringer om domene