Doksologi (av gresk doxologia, sammensatt av doksa, «forestilling, mening» og logos, «ord, utsagn, beretning, lære»)[1] er en kort religiøs lovprisning av for eksempel Gud, Jesus Kristus, gjerne i en gudstjenestesammenheng. Innenfor jødisk-kristen tradisjon avsluttes bønner ofte med en doksologi.

Eksempler rediger

  • Avslutningen på Fader Vår: For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
  • Den lille Gloria og den store (Gloria Patri): Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, én sann Gud fra evighet og til evighet.
  • Avslutninger på brev i Det nye testamente: Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i all evighet! Amen.[2]
  • David i tempelet: Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet og til evighet! Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. Ditt er riket, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt.[3]
  • Avslutningen av den eukaristiske bønn blant annet i den katolske kirke. Ved Ham og med Ham og i Ham, tilkommer deg, Gud allmektige Fader, alle ære og herlighet, fra evighet til evighet.

Referanser rediger