Åpne hovedmenyen

Dokka naturreservat ligger i skogliene ovenfor Dokka sentrum i Nordre Land kommune. Området ligger sørøst for Østsinni. Naturreservatet ble vernet den 9. juli 1993, og er etter en senere utvidelse nå på i alt 573 daa. Dokka naturreservat er et forholdsvis urørt skogsområde i form av en særpreget sesongfuktig kalkfuruskog med en artsrik flora.

Området vurderes som nasjonalt verneverdig.

Eksterne lenkerRediger

  • Dokka faktaark hos Direktoratet for naturforvaltning