Doctor of Science

doktorgrad innen naturvitenskap, primært i Storbritannia (delvis utfaset)

Doctor of Science (latin, Scientiæ Doctor), forkortet D.Sc., er en høyere doktorgradStorbritannia og andre samveldestater. I Storbritannia fantes det tidligere bare høyere doktorgrader, som ble regnet som mer prestisjefulle enn å bli ansatt som professor (situasjonen var tradisjonelt ganske lik i Danmark og Norge, folk tok ofte dr. philos. etter å ha blitt professor, og avhandlingen ble da regnet som et magnum opus). Av denne grunnen ble personer med (høyere) doktorgrad tidligere gjerne tiltalt med tittelen «doktor» heller enn «professor», selv om de også var professorer.

I det 20. århundre innførte Storbritannia en lavere doktorgrad, kalt PhD, etter amerikansk og tysk mønster, særlig for å tiltrekke seg forskere og studenter fra USA og Tyskland. Doctor of Science-graden, og andre høyere doktorgrader som Doctor of Letters, har blitt sjeldnere de siste tiårene, bl.a. fordi personer på dette nivået ofte allerede er professorer og ikke alltid ser behovet for å avlegge en ny grad.